Vaš posao - Naše IT rešenje

Komercijala & Inženjering

Sistem je rađen prema najvišim standardima poslovne prakse. Efikasno nudite robu i usluge iz vašeg prodajnog programa, koje sa sobom mogu nositi čak i svoje strukture od drugih elemenata iz programa. On-Line uvid u stanje zaliha, naplatu poslova, rokovi, timski rad i sigurna medjusobna komunikacija ... sve na jednom mestu.

Profesionalni rad

Koristeći ovaj paket možete vrlo efikasno da kreirate ponude sa punim tehničkim opisima i slikama. Ponude šaljete vašim postojećim ili potencijalnim klijentima koristeći njihove pune kontaktne informacije iz vašeg poslovnog Adresara.

Po zaključenju posla, ugovor i ostalu dokumentaciju, skeniranu ili već pripremljenu u elektronskoj formi, registrujete u vašem Delovodniku.

Pre same naplate izdajete profakture ili fakture, bilo da su avansne ili definitivne, registrujete naplatu kroz Izvode sa vaših računa iz vaše poslovne banke.

Isporuku kontrolišete registrovanjem promena u vašim Magacinima.

Posebne pogodnisti

  • Dobra sinhronizacija i obaveštavanje timova. Pomoću internog sistema poruka obezbeđujete vrlo sigurno obaveštavanje u okviru vaših radnih timova, okupljenih oko jedne ili više aktivnosti;
  • U toku kreiranja ponude, automatski se izračunava ukupna cena;
  • Od označenih pozicija ponude, možete automatki da generišete profakture, za vaš tim iz Finansija.

U ovo poslovno rešenje su uključeni sledeći glavni moduli IS Merlin:

... i još mnogo zajedničkih funkcija. Ova kombinacija modula je samo osnova za vaše rešenje koje može biti prošireno prema potrebama konkretnog radnog mesta sa drugim modulima ili namenski pisanim softverom za vašu firmu prema vašim standardima.